Vi hjelper deg med å nå kundene dine ved hjelp av verdifullt innhold


Prat med oss

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er ingen ny markedsføringsdisiplin, men har fått en digital renessanse de siste årene. Innholdsmarkedsføring er en av hovedsøylene i Inbound marketing og går ut på å skape nyttig og interessant kvalitetsinnhold som pirrer forbrukernes interesse gjennom virksomhetens egne kanaler. Innhold som demonstrerer selskapets autoritet i bransjen, og som forbedrer rangeringen i søkemotorene. Innholdet skal være så informativt og relevant for målgruppen at virksomheten på sikt bygger sine egne medier større og sterkere, slik at de får mer igjen for hver investerte krone. Nettopp fordi de slipper å betale i dyre dommer gjennom kjøpte medieplasseringer.

Fremtidens markedsføring

Forskjellen mellom tradisjonell markedsføring og innholdsmarkedsføring er relevansen og verdien i innholdet som blir presentert. I stedet for å prøve å nå ut til alle, spisses markedsføringen mot en bestemt målgruppe. God og målrettet content marketing gjør at en person stopper opp ... leser ... tenker ... oppfører seg … annerledes.

Til syvende og sist vil alle markedsføringstiltak ha ambisjon om det samme – økt eksponering, økt antall leads og økt omsetning. Det er dette som gjør content marketing så spennende i dagens miljø, hvor vi 24/7 blir bombardert med reklamebudskap. Innholdsmarkedsføring er limet som får dine salgsbudskap til å feste seg bedre i dine kunders hoder og hjerter.

Slik hjelper vi deg

Vi hjelper deg med å skape godt, nyttig og interessant innhold på nettstedet ditt. Innholdet skal fange forbrukernes interesse og markere din bedrifts autoritet i bransjen, og det skal dessuten forbedre rangeringen i søkemotorene.1. Innholdsrevisjon

Vi starter alltid med å analysere nettstedet ditt og klassifisere innholdet basert på hvor det faller innenfor kjøpsprosessen, dets emosjonelle appell, og om det taler til målrettede «kjøperpersonaer» (bestemt under våre markedsundersøkelser). Ved hjelp av denne informasjonen kan vi identifisere områder som trenger forbedring og anbefale endringer, omskrive, eller utarbeide ekstra innhold fra scratch

2. Konkurrentanalyse

Vi hjelper deg med å forstå og skape en profil på hvordan konkurrentene dine gjør det. Vi klassifiserer dine konkurrenters innhold med samme metode som i innholdsrevisjonen. Med denne analysen kan vi enklere anbefale en detaljert innholdsstrategi som kapitaliserer på konkurrentenes svakheter og etterligner deres styrker – slik at du kan trumfe dine konkurrenter over hele linjen.

3. Kampanjer og kalendere

Basert på våre anbefalinger, utarbeidet via innholdsanalysen og markedsundersøkelser, skaper vi en detaljert publiseringskalender. Ved å følge denne sikrer vi at relevant innhold publiseres til rett tid, noe som både er overbevisende for kundene og forbedrer søkeresultatene i Google.