Vekstdrevet webdesign: en smartere måte å utvikle nettsider

En nettside i dag bør gjøre mer for bedriften din enn bare å se flott ut den burde påvirke virksomhetens konkrete vekst-mål og fungere som en 24 timers salgsmaskin, enig?

For å oppnå dette må nettsiden din være i kontinuerlig utvikling


Modellen for utvikling av "tradisjonelle nettsider" er ødelagt. Ikke kast bort flere måneder på å bygge en nettside som du "håper" vil levere, og som i verste fall er utdatert idet den går live. Vi hjelper deg med å bygge en smartere nettside som utvikler seg over tid, basert på innsamlet data fra besøkende på siden.

Denne metoden kalles for vekstdrevet webdesign (growth-driven design) og har revolusjonert måten vi utvikler og drifter nettsider på. Med vekstdrevet webdesign holder vi nettsiden din hele tiden oppdatert, optimalisert for å skaffe flere leads, og høyrelevant for dine kunder.

Ved å investere i månedlige finjusteringer og forbedringer i stedet for totalrenovering annethvert år, vil du høste jevn gevinst av nettstedets ytelse og få større avkastning på investeringen.

Minimer risikoen, maksimer ROI

Du slipper å forskuddsbetale store summer lenge før nettsiden er ferdig. Du slipper en langtekkelig prosess med forsinkelser og budsjettsprekk. Og markedsavdelingen slipper å sette alt på vent i tre måneder for å vie tid og ressurser til full redesign av nettsiden, på bekostning av virksomhetens forretningsmål.

Ved å ta i bruk vekstdrevet webdesign utvikler vi nå nettsider med en smartere, smidigere og langt mer datadrevet tilnærming. Dette minimerer fallgruvene ved tradisjonell webutvikling og sikrer at du får en optimalisert nettside som gir kontinuerlige resultater fra dag én.

growth driven design risiko

Kontinuerlig læring og forbedringer

Ved hjelp av programvare som Hotjar og HubSpot gjør vi validerte valg basert på innsamlet data fra nettstedets brukere. Gjennom kontinuerlige forbedringer øker vi konverteringer, forbedrer brukeropplevelsen og tilpasser nettsiden til brukerne. Dette resulterer i et nettsted som kan nå sitt ytterste potensial og faktisk levere på virksomhetens mål.

growth driven design forbedringer
FAKTA: Måten vi skaffer oss informasjon og handler på har totalt forandret seg bare de siste årene

Forbrukere gjennomgår 70 % av beslutningsprosessen før de kontakter din bedrift for å gjøre et kjøp. Ditt nettsted bør utformes med disse ambisiøse, uavhengige kundene i tankene.


Prat med oss

Dette kan vi gjøre med vekstdrevet webdesign


A/B-teste elementer på nettsiden, for å se hvilke som gir best resultat.

Dynamisk tilpasse CTA-knapper (call to action), navigasjonsmenyer eller annet innhold basert på analyse og brukerens adferd.

Forenkle eller reorganisere strukturen i navigasjonsmenyer.

Kjøre en usability test for å få tilbakemeldinger fra brukere eller et anonymt panel.

Stadig legge til eller redigere innhold ved bruk av Smart Content, for eksempel rettet mot en idealkunde, en bransje eller et produkt.

Kjøre tester for å optimalisere konverteringsraten på landingssider, blogginnlegg eller CTA-knapper.

Slik bygger vi salgsmaskiner

1. Buyer persona research

Dette trinnet er grunnlaget for alle fasene i vekstdrevet webdesign. Gjennom grundige undersøkelser og gjennomgang av din bedrift, dine kunder og konkurrenter utarbeider vi en detaljert rapport om dine kjøperpersonas, det vil si dine drømmekunder. Med denne rapporten kartlegger vi alt av problemer, utfordringer og hang-ups som du ønsker å løse. Dessuten gir rapporten deg svar på hvordan du kan gjøre kundenes liv enklere.

Buyer persona research

2. Konverteringsstrategi

Nå kommer vi til bunns i hvordan kjøperne tar beslutninger, som igjen gir deg svaret på følgende spørsmål: Hvordan finner målgruppen frem til nettsiden din? Hvordan bruker de den? Og – hvorfor forlater de den? På basis av dette lager vi en grunnleggende tematisk struktur rundt nettstedet.

Konverteringsstrategi

3. Menystrukur og hiarki

I denne fasen bestemmer vi hvilken sti de besøkende bør ta mens de besøker nettsiden din, basert på deres interesser og behov. Vi finner dessuten ut hvordan du leder dem fra A til B (fra besøkende til lead).

Menystrukur og hiarki

4. Relevante søkeord og SEO-strategi

Er sterke organiske søkeresultater viktig for deg? Da må du gjøre søkemotoroptimalisering på den riktige måten – og det starter med vekst gjennom designprosessen. Den beste måten å bli synlig via SEO på, er denne: Ha klart for deg hvordan dine potensielle kunder ønsker å samhandle på nettet. Med denne kunnskapen i bunn skaper du overbevisende og pedagogisk innhold som hjelper de besøkende med å løse sine problemer.

Relevante søkeord og SEO-strategi

5. Informasjonsarkitektur

FFolk skanner innholdet, det er et kjent faktum. Du må derfor få avklart a) hva slags innhold som skal være med i nettsidens arkitektur, og b) hva du skal skrive for å få folk til å konvertere. Innholdet du lager, må være smart og engasjerende – spisset inn mot dine kjøperpersonas – for å begeistre og engasjere de besøkende.

Informasjonsarkitektur

6. Wireframes

Før vi går i gang med selve utviklingsarbeidet, trenger du et veikart for å komme dit du vil. Så nå lager vi såkalte wireframes, dvs. konseptskisser av nettsiden. Tenk på det som å skrive instruksjoner for å montere et snasent nytt kontormøbel du nettopp har kjøpt. Med vekstdrevet webdesign har du et resultatfokusert program å følge hele veien.

Wireframes

7. Webutvikling og design

Når du er fornøyd med funksjonaliteten som er skissert opp i wireframes, utarbeider vi det faktiske designet av nettsiden. Et godt og intuitivt design er avgjørende for å skape en god vekstprosess. Det skal selvsagt se bra ut, men må først og fremst være logisk organisert og tjene sluttbrukerne. Altså må det være:

  • Lett å navigere
  • Lett å forstå
  • Lett å gjennkjenne
  • Lett å dele

Webutvikling og design

8. Testing, lansering og læring

Nå tester vi løsningen. Så tester vi den på nytt. Og på nytt.

Nå lanserer vi.

Så tester vi litt til. Og enda litt mer. Og er vi riktig i slaget, tester vi den atter en gang.

Testing, lansering og læring

Vekstdrevet webdesign i et nøtteskall

Du får et fleksibelt og trygt alternativ til tradisjonell nettsidedesign. Muligheten for kontinuerlig forbedring gir deg kostnadsbesparelse og risikoreduksjon, siden du slipper å måtte gå den fryktede runden med totalrenovering av nettstedet annethvert eller hvert tredje år. Og sist men ikke minst: bedre integrasjon mellom marked og salg.

Med vekstdrevet webdesign slår markedsavdelingen og salgsteamet kreftene sammen fra dag én. Et tett og fruktbart samarbeid mellom marked og salg gir en nettside som leverer på begge avdelingenes mål: flere leads, lønnsomme kunder og målbare resultater.